Hưng Yên: Gần 10.000 người được giải quyết việc làm trong 6 tháng đầu năm

Sáng 6/7, HĐND tỉnh Hưng Yên đã chính thức khai mạc Kỳ họp thứ 8 nhiệm kỳ 2021 – 2026, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022.

Tham dự phiên khai mạc có Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Sáu tháng đầu năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (GRDP) tăng 8,6%, toàn tỉnh thu hút được 38 dự án đầu tư mới. Tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt trên 92%. Số lao động được giải quyết việc làm 9.750 người. Đến nay, tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với tổng số số tiền gần 2,27 tỷ đồng.

Trong 6 tháng cuối năm, tỉnh Hưng yên sẽ tiếp tục tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp về chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án xây dựng kết cấu hạ tầng; các biện pháp hỗ trợ cho các đối tượng, doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường, đẩy mạnh thu hút đầu tư; xây dựng các kế hoạch về công tác cải cách hành chính năm 2023; tập trung hoàn thành phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Ngô Trang