Họp phiên thứ sáu Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về khiếu nại tố cáo

Cuối giờ chiều 08/09, tại nhà Quốc hội, Đoàn giám sát “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo” đã họp phiên thứ 6 dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương.

Tại cuộc làm việc, đoàn đã nghe Tổ giúp việc báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý một số nội dung sau phiên làm việc của Đoàn giám sát với Chính phủ ngày 5/9 để bảo đảm tính thống nhất, khách quan, chính xác đối với các nội dung nhận định trong dự thảo Báo cáo kết quả giám sát về chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021”; đồng thời, cũng cho ý kiến về một số nội dung quan trọng khác trong dự thảo báo cáo.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đánh giá cao sự nỗ lực của Thường trực Đoàn giám sát, Tổ giúp việc đã tiếp thu, chỉnh lý các ý kiến trong dự thảo Báo cáo; đề nghị, Tổ giúp việc tiếp tục rà soát, nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tại Phiên họp để tiến hành hoàn chỉnh Báo cáo trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến.

Thực hiện : Dương Dung Thế Anh