Hơn 98% người dân TP.HCM có kháng thể ngừa Covid-19

Sở Y tế TP.HCM cho biết, qua nghiên cứu do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) phối hợp Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) cho thấy, có hơn 98% người dân TP.HCM có kháng thể phòng ngừa Covid-19.

Công trình khoa học điều tra này do Sở Y tế TP.HCM đặt hàng, để đánh giá mức độ miễn dịch cộng đồng của người dân thành phố sau giai đoạn thành phố trở thành tâm dịch Covid-19 khốc liệt nhất và nhất là sau giai đoạn thành phố đã nỗ lực triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân.

Vào tháng 9/2022, nhóm nghiên cứu đã chọn mẫu ngẫu nhiên có bảo đảm tính đại diện cao về độ tuổi (từ 0 đến trên 70 tuổi), giới tính và các khu vực địa lý khác nhau trên địa bàn thành phố.

Có 839 người được thu thập mẫu huyết thanh để đo các kháng thể kháng protein N (anti-N protein) nhằm đánh giá tỷ lệ người dân từng nhiễm SARS-CoV-2 và tỷ lệ người dân có kháng thể kháng protein S (anti-Spike protein) để đánh giá người dân đã có kháng thể phòng ngừa, bảo vệ do được chủng ngừa Covid-19 hoặc nhiễm bệnh trước đó.

Với kết quả khảo sát này, ngành y tế kêu gọi người dân TP.HCM hãy cùng có trách nhiệm bảo vệ và duy trì miễn dịch cộng đồng đối với Covid-19 bằng cách cho người thân trong gia đình và trẻ em (từ 5 tuổi trở lên) đi tiêm vaccine Covid-19 nếu chưa tiêm và tiêm nhắc lại, tiêm bổ sung đúng theo quy định.

Thực hiện : Việt Bắc