Hơn 25.500 tỷ đồng xây dựng cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, sáng 22/5, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đã trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước).

Theo tờ trình, tuyến cao tốc này được thiết kế phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc, bảo đảm tiêu chuẩn đường cao tốc 4 làn xe hoàn chỉnh, tốc độ thiết kế 100 - 120 km/h. Dự án phấn đấu hoàn thành năm 2026.

Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành được chia thành 05 dự án thành phần, trong đó: Dự án thành phần 1 là đường cao tốc được đầu tư theo phương thức PPP (loại hợp đồng BOT); các dự án thành phần 2, 3, 4, 5 thực hiện giải phóng mặt bằng, xây dựng đường gom và cầu vượt ngang qua địa phận tỉnh Đắk Nông, tỉnh Bình Phước triển khai theo hình thức đầu tư công.

Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 25.540 tỷ đồng, trong đó: Vốn nhà nước tham gia 12.770 tỷ đồng, gồm: ngân sách trung ương hơn 10.536 tỷ đồng; ngân sách địa phương hơn 2.233 tỷ đồng. Vốn nhà đầu tư thu xếp 12.770 tỷ đồng.

Để đảm bảo tính khả thi trong triển khai thực hiện dự án, Chính phủ kiến nghị Quốc hội các cơ chế đặc thù về nguồn vốn đầu tư. Trong đó, bố trí 8.770 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên của ngân sách trung ương năm 2022 và 1.500 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để đầu tư Dự án; đồng thời, cho phép kéo dài thời gian giải ngân đến hết năm 2026 đối với số vốn bố trí từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên của ngân sách trung ương năm 2022 để thực hiện Dự án.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam