Hơn 200.000 lao động là nạn nhân của chậm, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Nhiều doanh nghiệp nợ, chậm, thậm chí là trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN. Và con số nợ đọng trên cả nước chắc chắn sẽ không hề nhỏ và nó sẽ có tác động lớn đến quyền lợi của hơn 200.000 người lao động.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng trốn đóng, chậm đóng và nợ đọng BHXH của người lao động còn xảy ra phổ biến. Tính đến ngày 31/1/2023, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có trên 58 nghìn doanh nghiệp (chữ 58.092) nợ bảo hiểm xã hội, với tổng số tiền nợ trên 4.874 tỷ đồng (chữ 4.874,64), chiếm 7,55% so với tổng số thu bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Theo thống kê của ngành BHXHVN, hiện nay cả nước có gần 3.000 doanh nghiệp nợ, chậm hoặc trốn đóng với trên 200.000 người lao động bị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN.

Thanh, kiểm tra, phối hợp liên ngành để xử, thậm chí phạt tiền với con số lên đến hàng chục tỷ đồng. Thậm chí, chuyển hồ sơ của các doanh nghiệp, đơn vị vi phạm tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN của người lao động theo Điều 216 Bộ luật Hình sự để răn đe. Thế nhưng đến nay, vẫn chưa có doanh nghiệp nào bị khởi tố. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!  

Như Huỳnh