Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Sáng 2/8, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến về dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Nhiều vấn đề được đưa ra thảo luận như quy định về giao dịch bất động sản qua sàn, chuyển nhượng dự án hay đặt cọc, bảo lãnh… Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tham dự hội thảo.

Về giao dịch bất động sản qua sàn, dự thảo quy định bắt buộc giao dịch thông qua sàn với bất động sản hình thành trong tương lai. Các ý kiến tại hội thảo đa số đều cho rằng không nên quy định bắt buộc mà nên để người mua tự lựa chọn. Việc bắt buộc sẽ làm tăng chi phí không cần thiết, mà giao dịch qua sàn chưa hoàn toàn đảm bảo được an toàn cho người mua nhà.

Về quy định số tiền đặt cọc khi giao dịch bất động sản, dự thảo đang để ở mức 2% giá trị hợp đồng. Các đại biểu cho rằng, số tiền cọc 2% không có giá trị nhiều trên thực tế. Và đề xuất 2 phương án: 1 là để cho chủ đầu tư và khách hàng tự thoả thuận; 2 là đặt cọc bằng 1/2 số tiền cần đóng đợt 1, nghĩa là 15% giá trị hợp đồng.

Đại biểu cũng đề xuất cho phép chuyển nhượng hợp đồng mua bán đối với nhà ở có sẵn chưa có sổ đỏ chứ không chỉ với bất động sản hình thành trong tương lai như quy định trong dự thảo.

Hội thảo cũng cho ý kiến về các quy định liên quan đến chuyển nhượng dự án, bảo lãnh, công chứng… và các điểm chưa thống nhất giữa luật kinh doanh bất động sản với luật đất đai và luật nhà ở.

Hằng Nga -

Tùng Dương