Hội thảo lấy ý kiến Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Sáng nay 31/03, tại thành phố Cần Thơ, Ủy ban Xã hội của Quốc hội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Dự án Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), tại các khu vực phía Nam.

Theo đó, Dự án Luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi gồm 10 chương và 99 điều. Về cơ bản nội dung chính vẫn dựa trên nền tảng của Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009. Trong đó có nội dung mới hoàn toàn quy định về khám chữa bệnh trong tình trạng thiên tai, thảm họa, dịch bệnh nhóm A... 

Đa số các đại biểu thống nhất với dự án Luật và đóng góp nhiều vấn đề như: Giấy phép hành nghề được cấp cho người hành nghề cần quy định thời gian gia hạn để phục vụ tốt công tác quản lý; Giấy phép hoạt động cấp cho cơ sở khám chữa bệnh phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh và được cấp gia hạn 5 năm một lần; Tại khoản 2 Điều 19 Điều kiện để cấp mới giấy phép hành nghề đối với các chức danh: đề nghị bổ sung thêm chức danh y sĩ; các đại biểu đề nghị cần nghiên cứu sâu, đảm bảo khắc phục được những hạn chế, bất cập, giải quyết những vấn đề mới phát sinh để nâng cao chất lượng hoạt động khám bệnh là điều cần thiết nhất

Thực hiện : Công Tràng Chí Điển