Hội thảo khoa học đồng chí Võ Chí Công - nhà lãnh đạo xuất sắc

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Võ Chí Công (7/8/1912-7/8/2022). Ngày 6/8, tại Quảng Nam, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề Đồng chí Võ Chí Công - nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Nam.

Tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, đây là hoạt động thiết thực để tưởng nhớ và tri ân sâu sắc những công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Võ Chí Công đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. 

Tại hội thảo, với hơn 40 bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các cơ quan ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các địa phương, Quân khu V, tỉnh Quảng Nam và của nhiều nhà khoa học đã làm sáng tỏ những nội dung về đồng chí Võ Chí Công - tấm gương đạo đức cách mạng cao đẹp, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người con ưu tú của quê hương Quảng Nam. 

Sau 25 năm tái lập, với tinh thần tự lập, chủ động, sáng tạo trong tư duy, Quảng Nam từ một tỉnh thuần nông, nằm trong nhóm nghèo nhất nước; đến nay, đã trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực miền Trung. Quy mô nền kinh tế trên 102 nghìn tỉ đồng, tăng hơn 40 lần so với năm 1997.