Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định 144 và Chỉ thị 35-CT/TW

Sáng 9/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 35 về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dự hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm; Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường. Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo Ban, Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy và hơn 1,2 triệu đảng viên tại các điểm cầu.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 15.644 điểm cầu của các cơ quan Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy và các điểm cầu cấp xã.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã quán triệt nội dung Quy định số 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, điều cốt lõi trong việc triển khai Quy định 144 là làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thật sự thấm nhuần sâu sắc Quy định; làm cho đạo đức cách mạng trở thành vũ khí sắc bén, vượt qua mọi thách thức, cám dỗ, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Về Chỉ thị số 35, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, đây là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, 7 yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó, công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao, thận trọng từng bước, “làm đến đâu chắc đến đó”; có tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài.

Phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nhấn mạnh yêu cầu triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định số 144, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác thực hành các chuẩn mực đạo đức thường xuyên như “cơm ăn nước uống” hàng ngày, làm cho đạo đức cách mạng trở thành hồn cốt của văn hóa Đảng.

Trước thềm đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nhấn mạnh, việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp là công việc cực kỳ quan trọng, mang tính chiến lược, gắn liền với vận mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ, sự phát triển của đất nước, vì vậy yêu cầu công tác nhân sự phải làm đúng nguyên tắc, đúng quy trình, giữ vững kỷ luật trong công tác lựa chọn, giới thiệu và bầu cử cấp ủy các cấp. 

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường cũng đề nghị, từ nay đến Đại hội XIV của Đảng cần đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta, chia rẽ làm mất đoàn kết nội bộ.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

 

Diệu Linh -

Tùng Dương