Hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách sẽ thảo luận 7 dự án luật trình Kỳ họp thứ 5

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức tập trung tại hội trường Diên hồng, tòa nhà Quốc hội, từ ngày 5/4-7/4/2023. Theo chương trình, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách sẽ thảo luận, góp ý kiến về 7 dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV gồm: Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi); dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi); dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); dự án Luật Giá (sửa đổi); dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); dự án Luật Phòng thủ dân sự; dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam