Hội đồng nhân dân các cấp có thêm "cẩm nang" cho hoạt động giám sát

Chiều 18/8, với 100% thành viên tán thành, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân. Trước đó, thảo luận về nội dung này, các ý kiến đều nhấn mạnh sự cần thiết ban hành Nghị quyết, và coi đây như là cuốn cẩm nang đối với hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp.

Các đại biểu cho rằng, việc ban hành Nghị quyết góp phần kịp thời chuẩn hoá và đồng bộ một trong những chức năng quan trọng của cơ quan dân cử đó là thực hiện giám sát. Theo Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Nghị quyết được ban hành sớm ngày nào thì càng hiệu quả ngày đấy, góp phần nâng cao năng lực của Hội đồng nhân dân các cấp. Đối với nội dung về thành phần tham dự hoạt động chất vấn,  Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng, mời các thành phần có liên quan đến nội dung chất vấn giải trình sẽ mang lại hiệu quả tích cực cho phiên chất vấn.  

Ông NGUYỄN NGỌC TUẤN, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội: “Trong này nếu chúng ta đưa vào cũng là điều kiện thuận lợi, nhưng chỉ có một ý là khi đưa ra các thành phần thì nên có khoản 4, bởi vì thực tiễn của thành phố Hà Nội khi thực hiện ngoài việc chất vấn các đồng chí thành viên Ủy ban thì trong Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, thành phố cũng phải mời các cơ quan liên quan khi cần thiết để thực hiện. Thực chất rất hiệu quả, như vấn đề đối với thành phố Hà Nội, các tỉnh, thành phố những việc hết sức cụ thể liên quan đến dự án, giải phóng mặt bằng, chủ yếu nhất là các cấp quận, huyện, thị xã.” 

Trong bối cảnh Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện chính quyền đô thị có nhiều điểm mới, và những khó khăn nhất định, đại diện Hội đồng nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh cho rằng việc UBTVQH ban hành nghị quyết này giúp tăng cường hiệu quả, chất lượng giám sát của hội đồng nhân dân thành phố.

Bà PHẠM QUỲNH ANH, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân TP Hồ Chí Minh: “Chúng tôi rất tâm đắc đối với dự thảo nghị quyết này, nếu được ban hành, đặc biệt đối với các quy định ở Điều 27 liên quan đến vấn đề Hội đồng nhân dân sẽ xem xét Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân về việc thực hiện các nghị quyết, kiến nghị và các kết luận sau giám sát đối với các cơ quan có trách nhiệm thực hiện các nội dung đó. Thực sự đây là một nội dung trong quá trình thực hiện nội dung giám sát chúng tôi thấy cũng còn những hạn chế nhất định. Hội đồng nhân dân đã theo dõi, đôn đốc để các kiến nghị giám sát được thực hiện, tuy nhiên việc thực hiện đó mới ở một chừng mực nhất định, nếu được trình, được báo cáo trước kỳ họp Hội đồng nhân dân và được Hội đồng nhân dân ban hành 1 nghị quyết thì đây sẽ xem là một cơ sở mang tính chất pháp lý để giúp cho Hội đồng nhân dân, thường trực các Ban, kể cả các tổ đại biểu và đại biểu khi thực hiện nhiệm vụ của mình sẽ có trách nhiệm hơn đối với người dân khi thực hiện các nội dung giám sát.” 

Đánh giá cao công tác chuẩn bị phối hợp của Ban Công tác đại biểu, các cơ quan đơn vị trong chuẩn bị các nội dung của dự thảo Nghị quyết, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn Nghị quyết sẽ như một cuốn cẩm nang trong hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ:Đến nay điều kiện để ban hành tôi thấy chín muồi rồi. Chủ tịch với các Phó Chủ tịch Quốc hội muốn như trở thành một cẩm nang hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân. Ngay cả một số Nghị quyết của Quốc hội liên quan đến tổ chức mô hình chính quyền đô thị, một số vấn đề liên quan đến nguyên tắc, quan điểm … mà một số luật đã có rồi, như Luật Giám sát đã có rồi, miễn là vào đây không trái với điều đó. Nếu cho đầy đủ, đồng bộ và tuân theo các quy định của luật đó thì như thế cho dày dặn và thứ hai là sau này tra cứu đỡ.” 

Với 100% thành viên uỷ ban thường vụ Quốc hội tán thành, UBTVQH đã thông qua nghị quyết hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân. 

Thực hiện : Thùy Linh Thùy Trang Quang Sỹ Như Huỳnh