Hội đồng Dân tộc lấy ý kiến Luật Đất đai sửa đổi

Để triển khai các nội dung phục vụ cho kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 4 và tiến hành lấy ý kiến Dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo báo cáo tại hội nghị, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế của Luật Đất đai 2013, đồng thời bổ sung các chính sách mới để điều chỉnh một số nội dung phát sinh trong thực tiễn. Mặc dù đã đạt được những kết quả quan trọng nhưng sau hơn 8 năm thi hành, do các mối quan hệ kinh tế, xã hội có nhiều thay đổi, bên cạnh đó nhà nước đã ban hành nhiều chính sách, pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai nên Luật Đất đai đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế. Tại hội nghị, các đại biểu đã rất quan tâm đến vấn đề giải quyết đất ở, đất sản xuất cho người đồng bào dân tộc thiểu số. 

Theo kết quả điều tra thực trạng kinh tế xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019, cả nước có 24.532 hộ dân tộc thiểu số thiếu đất ở, 210.400 hộ dân tộc thiểu số có nhu cầu hỗ trợ đất sản xuất. Theo các đại biểu ý kiến tại hội nghị, việc sửa đổi Luật đất đai lần này sẽ có tác động rất lớn đến đối tượng là người đồng bào dân tộc thiểu số. Chính vì vậy, các đại biểu đề nghị ban soạn thảo cần tiếp thu và nghiên cứu kĩ lưỡng đến sự tác động của Dự án luật này đối với đối tượng là người đồng bào dân tộc thiểu số. 

Về cơ bản, bố cục của dự thảo luật được sắp xếp như Luật Đất đai hiện hành, tăng thêm 2 chương (bổ sung thêm 1 chương quy định về phát triển quỹ đất và tách chương thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư thành 2 chương). Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 237 điều, trong đó giữ nguyên 48 điều; sửa đổi, bổ sung 153 điều; bổ sung mới 36 điều và bãi bỏ 8 điều. 

Duy Hòa