Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho phép viện trợ nhân đạo đến những nước bị áp đặt lệnh trừng phạt

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vừa thông qua Nghị quyết 2664 cho phép duy trì viện trợ nhân đạo đến những nước đang bị Liên hợp quốc áp đặt lệnh trừng phạt, đặc biệt là các lệnh phong tỏa tài sản.

Nghị quyết nêu rõ, việc cung cấp, phê duyệt các khoản thanh toán và tài sản, cũng như việc cung cấp các dịch vụ hàng hóa thiết yếu, nhằm đảm bảo hỗ trợ nhân đạo kịp thời, là không vi phạm các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Quy định miễn trừ này sẽ chỉ được áp dụng trong 2 năm nếu không được gia hạn, đối với cơ chế trừng phạt tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, cùng mạng lưới khủng bố al-Qaeda, tính từ thời điểm nghị quyết được thông qua.