Học sinh nghỉ học khi xã lên nông thôn mới

Phong trào xây dựng nông thôn mới đã và đang diễn ra rộng khắp trên cả nước. Các làng xã được đầu tư cơ sở hạ tầng, người dân được đào tạo, nâng cao dân trí. Cuộc sống được thay đổi rõ rệt. Nhưng ở một số nơi, việc lên nông thôn mới cũng đồng nghĩa với cắt giảm một số chế độ hỗ trợ với học sinh nên đã có trường hợp nhiều em học sinh phải nghỉ học. Ghi nhận tại Bình Thuận.

Mời quý vị theo dõi nội dung chương trình!

Lê Trang -

Triệu Nguyễn