Học phí ở Hà Nội có thể tăng từ 2-4 lần

Học sinh thuộc khu vực miền núi ở Hà Nội sẽ phải đóng học phí năm học 2023 - 2024 cao gấp 2 - 4 lần so với năm trước do thành phố dự kiến dừng chính sách hỗ trợ.

Trong dự thảo nghị quyết về học phí năm học 2023 - 2024, các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn Hà Nội được chia thành 3 khu vực: thành thị, nông thôn, dân tộc thiểu số. Với học sinh vùng thành thị mức đóng 300.000 đồng/tháng, vùng nông thôn 100.000 - 200.000 đồng, vùng dân tộc thiểu số 50.000 - 100.000 đồng. Mức này bằng với học phí năm 2022 và tăng gần 2 lần so với năm 2021. Từ năm học 2023 - 2024, Hà Nội dự kiến không hỗ trợ chênh lệch như năm học trước. Hà Nội sẽ lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về học phí năm học 2023 - 2024 từ ngày 15/5, dự kiến trình Hội đồng nhân dân thành phố vào tháng 7 tới.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam