Hoàn thiện quy định về thủ tục tư pháp thân thiện đối với người dưới 18 tuổi

Ngày 03/01, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga, Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 4 bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến để thẩm tra dự án Pháp lệnh trình tự, thủ tục Toà án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma tuý từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Trong đó, các đại biểu cho rằng cần nghiên cứu, hoàn thiện thêm về các thủ tục thân thiện.

Theo nhóm nghiên cứu Thường trực Uỷ ban Tư pháp, dự thảo Pháp lệnh đã quy định một số mặt và yêu cầu của thủ tục thân thiện như: xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được bố trí thân thiện; trang phục của người tiến hành phiên họp; yêu cầu đối với Thẩm phán được phân công, giải quyết vụ việc; việc hỏi người bị đề nghị; ý kiến của người bị đề nghị, cha mẹ hoặc người đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, ý kiến của các chuyên gia. Một số Đại biểu cho rằng, đây là loại việc đặc thù và trong dự thảo Pháp lệnh chưa thể hiện được tính thân thiện trong thi hành.

Bà PHẠM THUÝ CHINH, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội:Khi nghiên cứu dự thảo của Pháp lệnh thì chưa thấy nó được cụ thể hoá, chưa toát lên được cái thân thiện trong dự án Pháp lệnh này. Và đặc biệt là đối tượng mà chúng ta đang xem xét, đấy chính là đối tượng vị thành niên.”

Do đó, nhiều ý kiến đề nghị cần tiếp tục hoàn thiện thêm nguyên tắc bảo đảm thủ tục thân thiện và lợi ích của các bên. Đồng thời rà soát để bổ sung một số quy định của thủ tục thân thiện vào các điều khoản có liên quan ví dụ như việc tổ chức phiên họp thân thiện, phòng họp thân thiện, an toàn, vị trí chỗ ngồi thân thiện; yêu cầu đối với việc hỏi người bị đề nghị; các yêu cầu khác hỗ trợ người bị đề nghị hay việc tham vấn các ý kiến của chuyên gia để thực hiện có hiệu quả các thủ tục này.

Quang Anh