Hoàn thiện pháp lý cho kinh doanh, phát triển bất động sản du lịch

Việt Nam đang trong quá trình điều chỉnh luật về bất động sản du lịch do sự phát triển nhanh chóng của loại hình này. Các khía cạnh quan trọng nhất là định nghĩa sản phẩm, mục đích, tiêu chuẩn, kĩ thuật và quyền sở hữu đối với bất động sản du lịch còn nhiều tranh luận. Đây là những nội dung được thảo luận tại hội thảo Kinh doanh bất động sản du lịch – Thực trạng và những vấn đề pháp lý đặt ra do Viện nghiên cứu lập pháp của Quốc hội tổ chức sáng nay 22/9.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến chỉ rõ, hành lang pháp lý cho bất động sản du lịch hiện nay đang gặp nhiều vướng mắc, bất cập,  khiến nhiều chủ đầu tư lo lắng. Thực tế cho thấy, các quy định điều chỉnh hoạt động kinh doanh bất động sản căn hộ du lịch còn thiếu, chưa theo kịp sự phát triển mạnh mẽ của thị trường.
 
Vấn đề cốt lõi về kinh doanh và đầu tư bất động sản du lịch tại Việt Nam gắn chặt với cơ chế pháp lý chung đối với đất đai, sở hữu tài sản trên đất và các vấn đề mua bán, chuyển nhượng, sở hữu chung bất động sản. Những nội dung này cần nghiên cứu một cách đồng bộ trước khi xây dựng luật.
 
Từ kinh nghiệm của các nước, các đại biểu cho rằng, cần thiết ban hành khung pháp lý về loại hình bất động sản du lịch. Nghiên cứu kỹ các luật điều chỉnh loại hình này để thực hiện quản lý Nhà nước thuận lợi, làm cơ sở để nhà đầu tư và khách hàng thực hiện giao dịch phù hợp quy định pháp luật.

Hằng Nga -

Thế Anh