Hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động dầu khí hiệu quả

Chiều 13/06, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, báo Đại biểu Nhân dân tổ chức Tọa đàm “Hoàn thiện thể chế - Đòn bẩy cho ngành dầu khí phát triển”. Tại hội thảo, các chuyên gia, đại biểu cũng như các cơ quan quản lý nhà nước đều thống nhất cho rằng: Đã đến lúc Luật Dầu khí phải được sửa đổi để đảm bảo tạo khung pháp lý cho hoạt động dầu khí hiệu quả.

Các đại biểu Quốc hội cho rằng, Luật Dầu khí cần phải được sửa đổi để tránh sự chồng chéo, đảm bảo đồng bộ với các Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp; tạo hành lang pháp lý cho các dự án phát triển dầu khí theo chuỗi, tiếp cận với các mỏ cận biên để bù đắp cho sự suy giảm dầu khí đang diễn ra hằng ngày. 

Ông NGUYỄN VIỆT SƠN, Vụ trưởng Vụ Dầu khí và than, Bộ Công Thương: “Việc sửa đổi Luật Dầu khí lần này, trong nhiều diễn đàn nhiều ý kiến cho rằng không nên để là Luật Dầu khí (sửa đổi), mà là Luật Dầu khí năm 2022. Bởi luật cần tích hợp với tất cả các luật, làm sao giúp cho hoạt động dầu khí đạt được yêu cầu như mong đợi.” 

Hiện, thực tế hoạt động dầu khí đã có nhiều thay đổi so với thời điểm sửa luật gần nhất năm 2008. Điều này đặt ra yêu cầu cần hoàn chỉnh Luật Dầu khí phù hợp để nâng cao hiệu quả cho ngành dầu khí. Việc sửa luật để phù hợp với tính chất của hoạt động dầu khí cũng như tạo khung pháp lý thu hút đầu tư.

Ông PHAN ĐỨC HIẾU, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế:Trong bối cảnh hiện nay, do tính chất của hoạt động dầu khí là rủi ro cao, những dự án sắp tới có thể sẽ khó khăn hơn và chịu áp lực cạnh tranh quốc tế trong việc thu hút đầu tư. Khung chính sách ưu đãi đầu tư, thu hút đầu tư trong lĩnh vực dầu khí sau nhiều năm không còn phù hợp, không còn đủ hấp dẫn”. 

Luật Dầu khí ra đời năm 1993, sửa đổi lần đầu năm 2000, lần thứ hai năm 2008 đã góp phần giúp cho hoạt động ngành dầu khí phù hợp với khung pháp lý, đóng góp cho ngân sách, kinh tế phát triển, đầu tư và thu hút đầu tư nước ngoài, và bảo đảm an ninh quốc phòng, chủ quyền biển đảo.

Thực hiện : Nguyễn Duyên Thế Anh