Hòa Bình: Đình chỉ mỏ đất “tra tấn” dân

Ngay sau khi chương trình Chuyển động 365 phát sóng phóng sự Mỏ đất “tra tấn” người dân ở xóm Cao, xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. UBND huyện Lương Sơn đã ra quyết định đình chỉ hoạt động mỏ, để tổng kiểm tra những sai phạm đã nêu.

Văn bản số 2433 ngày 23/9 nêu rõ: tạm dừng hoạt động cải tạo mặt bằng khai thác đất san lấp và chuyển đất của hộ gia đình ông Nguyễn Hoàng Hà, xóm Cao, xã Cao Sơn kể từ 17h ngày 23/9, 1 ngày sau phóng sự của THQHVN phát sóng; giao các ngành chức năng giám sát và xác minh thông tin phản ánh của người dân; xem xét trách nhiệm của UBND xã Cao Sơn; giao ngành TNMT phối hơp xác minh mốc, phạm vi khai thác; xem xét xử lý vi phạm theo thẩm quyền. Báo cáo Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn trước ngày 1/10/2022.

Minh Công