Hỗ trợ tối đa 3 tháng tiền thuê nhà cho người lao động

Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động khi đáp ứng đủ các điều kiện được hỗ trợ tiền thuê nhà lần lượt các mức 500 ngàn đồng/người/tháng và 1 triệu đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng.

Theo lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, gói hỗ trợ của Quyết định 08 có tổng số tiền là 6.600 tỷ đồng, qua khảo sát của Bộ sẽ có khoảng 3,4 triệu người lao động được thụ hưởng chính sách này. Để nhận được hỗ trợ người lao động phải đảm bảo các điều kiện cụ thể. Theo đó:

Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện là: 

1. Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1-2-2022 đến 30-6-2022

2. Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 1-4-2022;

3.  Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan Bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Người lao động đáp ứng đủ các điều kiện trên thì được Nhà nước hỗ trợ 500 ngàn đồng/ người/tháng. 

Trong khi đó, người lao động quay trở lại làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau: 

1. Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1-4-2022 đến 30-6-2022;

2.  Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 1-4-2022 đến 30-6-2022, trừ hợp đồng lao động giao kết tiếp nối của hợp đồng lao động đã giao kết và thực hiện trước đó;
3.  Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan Bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Mức hỗ trợ áp dụng cho đối tượng này là 1 triệu đồng/người/tháng. 

Tại buổi họp báo đại diện Bộ, ngành và đơn vị phối hợp liên quan cũng đã trao đổi làm rõ trước các câu hỏi báo chí quan tâm đến việc triển khai Quyết định, làm sao nhanh gọn về thủ tục, đảm bảo quyền lợi của người lao động và tránh trục lợi chính sách.

Ông LÊ VĂN THANH - Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội: Trách nhiệm của địa phương rất quan trọng, cấp tỉnh giao cấp huyện, cấp xã, lực lương công an phối hợp trong xác nhận, sẽ điều chỉnh những phát sinh trong thực tiễn…”

Ông VŨ TRỌNG BÌNH - Cục trưởng Cục Việc làm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội: Người lao động phải tự chịu trách nhiệm làm đơn, có công khai chủ DN qua các hợp đồng lao động và xác nhận  bhxh, có kết nối rà soát cơ sỏ sữ liệu dân cư của bộ CA, đay là kinh nghiệm từ triển khai NQ 68 tránh trục lợi rất là tốt”

Thời gian tới các đơn vị liên quan, nhất là Tổng liên đoàn lao động Việt Nam sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người lao động nắm rõ quyền lợi và các chính sách được thụ hưởng. Đồng thời tăng cường công tác đôn đốc, giám sát việc chi trả, đảm bảo tiền hỗ trợ đến được với người lao động nhanh nhất, đúng đối tượng.

Thực hiện : Như Thảo Cao Hoàng