Hỗ trợ chuyển đổi nghề cho người dân có đất bị thu hồi

Đề nghị nên hỗ trợ chuyển đổi nghề cho cán bộ, viên chức nghỉ hưu khi bị thu hồi đất dự án cao tốc, là nội dung được nhiều cử tri quan tâm tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, của Ủy viên Bộ chính trị, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn vào sáng 26/4.

Huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang là địa phương nằm trong dự án thành phần cao tốc Bắc Nam. Đến nay, tỉnh đã thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao nhà đầu tư, người dân nơi đây đồng tình ủng hộ. Ngoài việc được bố trí hỗ trợ tái định cư thì nhiều cử tri, nhất là cán bộ, viên chức nghỉ hưu đề nghị nên hỗ trợ chuyển đổi nghề, vì vùng nông thôn chỉ có làm nông nghiệp là chính.

Trả lời ý kiến về vấn đề nầy địa phương cho biết, thực hiện theo Nghị định 47 ngày 15/5/2014 của Chính phủ thì sẽ không được hỗ trợ, nhưng địa phương cũng đang xem xét kiến nghị.

Trả lời thêm về vấn đề nầy, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị địa phương rà soát, thống kê những trường hợp khó khăn & có phương án hỗ trợ.

dPhó Chủ tịch Thường trực Quốc hội giao lãnh đạo tỉnh Hậu Giang giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương, đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang tổng hợp chi tiết những kiến nghị của cử tri để trình lên kỳ họp thứ 5 sắp tới.

 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Chí Điển