Đại biểu Quốc hội hiến kế làm nhanh Cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2

Theo chương trình của kỳ họp bất thường lần thứ nhất, chiều 10.1 tới đây, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Theo chương trình của kỳ họp bất thường lần thứ nhất, chiều 10.1 tới đây, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Gói chính sách tài khóa và tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội dự kiến sẽ có giá trị khoảng 350.000 tỷ đồng, trong đó dự kiến chi khoảng 114.000 tỷ đồng cho xây dựng cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, dự án còn được bố trí hơn 47 nghìn tỷ đồng tư nguồn vốn đầu tư công trung hạn. Tuy nhiên, Chính phủ cần làm rõ phương án điều hoà, khả năng hấp thu vốn từ 2 nguồn này.

Theo tờ trình của Chính phủ, đến năm 2025 dự án sẽ được hoàn thành, nhưng sẽ khó hoàn thành đúng tiến độ nếu thực hiện đúng theo quy trình đầu tư công hiện nay. Vì vậy, cần phải áp dụng cơ chế đặc thù đối với dự án này, trong đó, các đại biểu đề nghị Chính phủ bổ sung thêm vào các cơ chế thí điểm đặc thù về cấp mỏ khai thác khoáng sản để cung cấp vật liệu xây dựng cao tốc.

Trong các phiên thảo luận tại Kỳ họp bất thường thứ nhất Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội đã có nhiều ý kiến, hiến kế để có thể làm nhanh Dự án đường cao tốc Bắc - Nam.

Mời Quý khán giả theo dõi các phân tích, đóng góp sáng kiến của các đại biểu Quốc hội tại video.