Hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng là mắt xích quan trọng trong giai đoạn đại dịch Covid-19

Sáng 29/5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Quốc hội xem video clip về kết quả giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Trong những năm qua, mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng đã được quan tâm, củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò quan trọng trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu và nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Đặc biệt, trong giai đoạn dịch Covid-19 hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng trở thành mắt xích, là lực lượng quan trọng thực hiện truy vết, xác minh, điều tra dịch tễ, theo dõi sức khỏe các ca nhiễm, cũng như diễn biến dịch bệnh trong cộng đồng dân cư, nhằm phát hiện sớm, phân loại các trường hợp nghi nhiễm, nhiễm Covid-19 và quản lý, điều trị từ sớm, kiểm soát tình hình, ngăn chặn dịch.

Đại dịch Covid-19 cũng làm bộc lộ những tồn tại, yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu của hệ thống quan trọng này khi dịch bệnh xảy ra. Đồng thời, làm nổi lên một số vấn đề trong việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến huy động huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tất cả đòi hỏi phải có đánh giá đầy đủ, toàn diện, khách quan để kiến nghị các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 được kiểm soát, mọi hoạt động của đời sống kinh tế - xã hội đã cơ bản trở lại trạng thái bình thường, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 51/2022/QH15, thành lập đoàn giám sát chuyên đề “Việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”. Phạm vi giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên phạm vi cả nước trong giai đoạn 2020 – 2022 và Việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng trên phạm vi cả nước giai đoạn từ 2018- 2022.

Mời quý độc giả xem đầy đủ videoclip về kết quả giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.