HĐND tỉnh Cà Mau họp xem xét, thông qua 15 tờ trình và 15 dự thảo Nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế- xã hội

Sáng nay (08/12), HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026 khai mạc kỳ họp tám nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 2023. Đến dự có ông Dương Thanh Bình, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 của Cà Mau trên đà phục hồi và phát triển, kinh tế tăng 6,5% so với cùng kỳ, giữ vững đà tăng trưởng như thời gian trước đại dịch; các hoạt động sản xuất, kinh doanh phục hồi, phát triển; hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục đào tạo, y tế được quan tâm; an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng; quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững…

Bên cạnh những thuận lợi vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức có thể làm ảnh hưởng đến đà phục hồi, tăng trưởng của tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các đại biểu tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo tập trung thảo luận, phân tích chính xác tình hình, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm đề xuất các giải pháp khả thi bằng những chương trình hành động, việc làm cụ thể để triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả; tạo sự thống nhất cao để HĐND tỉnh có những quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân.

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Cà Mau sẽ xem xét, thông qua 15 tờ trình và 15 dự thảo Nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó có 6 nghị quyết quy phạm pháp luật.

Công Tràng