HĐND thành phố Hà Nội tái chất vấn việc triển khai các dự án chậm tiến độ

Sáng 9/12, kỳ họp thứ 10 HĐND TP Hà Nội khóa XVI tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn về những vấn đề "nóng" liên quan trực tiếp đến chất lượng cuộc sống người dân và sự phát triển của thành phố, trong đó có tái chất vấn kết quả thực hiện các cam kết về các dự án đầu tư chậm triển khai liên quan đến xử lý rác thải, nước thải. Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng dự phiên chất vấn.

Khai mạc phiên chất vấn, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh, qua giám sát của HĐND Thành phố và kiến nghị cử tri, nhiều dự án liên quan đến xử lý nước thải, rác thải vẫn chậm tiến độ. Vì vậy, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quyết định tái chất vấn kết quả thực hiện những cam kết, lời hứa của UBND Thành phố và các cơ quan tại kỳ họp thứ 3, kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố liên quan đến các dự án đầu tư. Từ đó xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và lộ trình, giải pháp khắc phục.

Cụ thể như việc xử lý dự án chậm tiến độ của nhà máy xử lý rác thải Núi Thoong và Châu Can vẫn dậm chân tại chỗ do nhà đầu tư không đủ năng lực thực hiện tiếp. Vì vậy đại biểu Hội đồng nhân dân đề nghị phía Thành phố nêu rõ phương án xử lý đến hết năm 2022

Năm 2022, thành phố Hà Nội sẽ thu hồi 2 dự án nhà máy xử lý rác thải Núi Thoong và Châu Can, tính toán phương án triển khai dự án theo hình thức đầu tư công.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Hải Yến Thế Anh