Hậu Giang: Đề xuất bổ sung chế tài xử lý khiếu nại, tố cáo không đúng kéo dài

Đề xuất Quốc hội xem xét sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, đối với người cố tình khiếu nại không đúng, khiếu nại tiếp mà nội dung khiếu nại đó không có tình tiết phát sinh mới...Đây là nội dung kiến nghị của UBND tỉnh Hậu Giang với Đoàn giám sát Kết quả thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến 01/7/2021 của Đoàn ĐBQH tỉnh.

Theo thống kê của UBND tỉnh trong giai đoạn 7/2016 đến 7/2021, các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh đã tiếp 22.981 lượt, với 21.690 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh... tiếp 50 đoàn đông người với trên 145 vụ việc phức tạp kéo dài. Phân tích giải quyết số vụ việc khiếu nại đúng 171 vụ, số vụ việc khiếu nại đúng một phần 684 vụ, số vụ việc khiếu nại sai 1.522 vụ, điều nầy gây khó cho tỉnh bởi chưa có chế tài xử lý đơn thư khiếu nại sai.

Ông TRƯƠNG CẢNH TUYÊN  - Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang: “Bây giờ mình phải ràng buộc phạm vi mạnh hơn một chút, như các vụ được ủy quyền như Luật sư sau nầy mình quy định 1, 2 vụ chứ bây giờ làm cứ 60-70% khiếu nại mà sai không hà mà mình mất biết bao nhiêu công sức của anh em từ ấp, xã, huyện đến lãnh đạo tỉnh.”

Tại buổi giám sát, thành viên đoàn cũng đề nghị địa phương giải trình rõ các vấn đề liên quan đến khiếu nại, tố cáo đông người và các vụ việc kéo dài còn tồn động và hướng xử lý của địa phương, bên cạnh là những giải pháp trong thời gian tới.

Bà LÊ THỊ THANH LAM - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang: “Cho nên trong thời gian tới cũng đề nghị Ủy ban tỉnh tiếp tục các ngành có liên quan đặc biệt là cấp huyện thực hiện tốt công tác quy hoạch của Nhà nước rà soát tốt các phương án bồi thường hỗ trợ đối với các dự án đảm bảo đúng trình tự thủ tục.”

Đoàn cũng đã ghi nhận những kiến nghị của tỉnh Hậu Giang bên cạnh liên quan đến chế tài của Luật khiếu nại, Đoàn hứa sẽ có báo cáo các kiến nghị của tỉnh có liên quan Luật Tố tụng hành chính, Luật Xử lý vi phạm hành chính./.

Thực hiện : Công Tràng Chí Điển