Hành lang Quốc hội: Để sàn giao dịch bất động sản hoạt động hiệu quả, cần có nghị định riêng

Chiều 23/6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Trong phiên thảo luận tại Tổ ở Kỳ họp thứ 5 về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), nhiều đại biểu cho ý kiến về quy định giao dịch bất động sản thông qua sàn, về việc dự thảo luật lần này đã đủ đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người mua nhà hay chưa, hay như quy định về chuyển nhượng dự án… Bên hành lang Quốc hội, THQH kết nối với Ông TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA - Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh để có thêm góc nhìn về câu chuyện này.