Hành lang Quốc hội: Bảo vệ công trình quốc phòng không chỉ là trách nhiệm của Bộ Quốc phòng, địa phương mà cả toàn dân

Dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự là dự án luật được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 5 này. Đây cũng là dự án luật thứ 2 về quân sự quốc phòng được xây dựng từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến nay.

Mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam