Hàn Quốc trúng cử Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không thường trực mới

Tại phiên họp ngày 6/6 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, 5 quốc gia được bầu vào vị trí ủy viên không thường trực mới gồm Hàn Quốc, Algeria, Guyana, Sierra Leone và Slovenia, thay thế cho Albani, Brazil, Gabon, Ghana và Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) sắp hết nhiệm kỳ.

Hội đồng Bảo an là cơ quan duy nhất của Liên hợp quốc có thể đưa ra các quyết định ràng buộc về mặt pháp lý như áp đặt các biện pháp trừng phạt và cho phép sử dụng vũ lực.

Hiện tại, Hội đồng Bảo an gồm 5 quốc gia thành viên thường trực có quyền phủ quyết là Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Mỹ, cùng 10 quốc gia thành viên không thường trực.

Các quốc gia ứng cử cần giành được sự ủng hộ của 2/3 số quốc gia thành viên Liên hợp quốc có mặt và bỏ phiếu tại phiên họp của Đại hội đồng để đảm bảo một ghế không thường trực trong Hội đồng Bảo an. Theo đó, các quốc gia cần tối thiểu 129 phiếu thuận để giành được một ghế nếu tất cả 193 quốc gia thành viên đều có mặt và bỏ phiếu. Trong cuộc bỏ phiếu, Guyana đã giành được sự ủng hộ của tất cả các quốc gia thành viên có mặt và bỏ phiếu, với 191 phiếu bầu. Sierra Leone nhận 188 phiếu, trong khi số phiếu ủng hộ đối với Algeria và Hàn Quốc lần lượt là 184 và 180.

Với kết quả này, 5 quốc gia này sẽ bắt đầu nhiệm kỳ kéo dài 2 năm kể từ ngày 1/1/2024 và phục vụ cho đến ngày 31/12/2025.

(*) Nguồn: Reuters

Lan Phương