Tán thành sửa Luật Điện lực để bỏ thế độc quyền

Liên quan đến sửa đổi luật điện lực, các ý kiến cho rằng thể chế hoá Nghị quyết số 55 của Bộ chính trị theo đó cho phép tư nhân được tham gia xây dựng hệ thống truyền tải điện là cần thiết.

Tuy nhiên việc thể chế hoá này làm sao cho đúng, cho hiệu quả lại cần phải được tính toán một cách kỹ lưỡng để bảo đảm tính hợp lý, khả thi, bảo đảm hài hoà lợi ích của nhà nước và doanh nghiệp.

Tán thành với việc sửa luật điện lực về chính sách độc quyền trong hoạt động truyền tải điện, hướng tới khuyến khích tư nhân tham gia đầu tư lưới điện để khắc phục những tồn tại hạn chế trong thực tiễn và thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng đã đề ra song, các đại biểu đề nghị cần làm rõ thẩm quyền quyết định đầu tư, trách nhiệm của các đơn vị đối với an toàn hệ thống điện quốc gia, có cơ chế chính sách trong việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực này.

Mời Quí khán giả theo dõi phóng sự tại video!