Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chấm dứt đại dịch Covid-19

Hạ viện Mỹ đã chính thức phê chuẩn dự luật kết thúc tình trạng khẩn cấp y tế quốc gia do đại dịch Covid-19, sớm hơn so với dự báo trước đó 3 tháng.

Dự luật được thông qua tại Hạ viện với 220 phiêu thuận và 210 phiếu chống. Nội dung dự luật liên quan đến các yêu cầu tiêm phòng của người dân và kết thúc tình trạng khẩn cấp y tế. Dự luật có hiệu lực ngay lập tức kể từ thời điểm được ban hành. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định dự luật sẽ khó được thông qua tại Thượng viện nơi mà đảng Dân chủ chiếm đa số. Trước đó, Nhà Trắng đã đư ra thông báo tình trạng khẩn cấp về đại dịch COVID-19 dự kiến sẽ kết thúc trong tháng 5 tới.

Anh Tuấn