Hà Nội yêu cầu ngành giao thông siết chặt công tác đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe

UBND thành phố Hà Nội giao Sở GTVT phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam chỉ đạo các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thực hiện đầy đủ các công đoạn theo quy trình về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị trên thực hiện các giải pháp để kịp thời khắc phục những thiếu sót, bất cập nhằm loại bỏ cơ hội, điều kiện phát sinh nhũng nhiễu, tiêu cực trong hoạt động kiểm định xe cơ giới.

Trường hợp số lượng phương tiện đến đăng kiểm tăng đột biến phải kịp thời báo cáo Cục Đăng kiểm Việt Nam để tăng công suất, bố trí cán bộ làm thêm giờ, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến thực hiện kiểm định xe.

Sở GTVT cũng phối hợp với Công an thành  phố Hà Nội và các cơ quan liên quan hướng dẫn, tổ chức phân luồng đảm bảo trật tự, an toàn giao thông khu vực đăng kiểm phương tiện xe cơ giới.

Đối với công tác đào tạo, sát hạch lái xe, UBND thành phố Hà Nội giao Sở GTVT phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe trên địa bàn, đảm bảo tính khách quan, công khai, minh bạch.
Ngoài ra, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở GTVT thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình hoạt động của các trung tâm đăng kiểm và các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe.

Thúy Hiền