Hà Nội và TP Hồ Chí Minh chưa thu học phí năm học 2022-2023

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, TP HCM yêu cầu các trường tạm thời chưa thu học phí năm học 2022-2023 do chưa có quy định, hướng dẫn mới từ thành phố.

Hiện, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo UBND thành phố trình HĐND thông qua nghị quyết về vấn đề này tại kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến diễn ra vào ngày 12&13/9 tới. Còn tại TPHCM, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã có văn bản hướng dẫn các đơn vị tạm thời chưa thu các khoản học phí năm học 2022-2023 để chờ hướng dẫn cập nhật mức học phí từ UBND thành phố. Tạm thời giữ nguyên nội dung và định mức thu các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục - đào tạo như năm học trước.