Hà Nội: Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND

Sáng 23/1, Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp thành phố năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Năm 2023, HĐND các cấp Thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công các kỳ họp đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. HĐND Quận, huyện, thị xã đã tiến hành 133 kỳ họp; ban hành 905 nghị quyết. HĐND các xã, thị trấn tổ chức 926 kỳ họp, ban hành trên 4.000 nghị quyết.

HĐND thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động kỳ họp, chất vấn, giải trình, giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban, các Tổ và đại biểu HĐND các cấp theo quy định của Luật và Nghị quyết số 594 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, tập trung các nhiệm vụ, giải pháp theo dõi, đôn đốc, tái giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát. Đồng thời, quan tâm, hướng dẫn, triển khai công việc đối với mô hình tổ chức chính quyền đô thị, phát huy vai trò giám sát của HĐND các quận, thị xã tại các phường không tổ chức HĐND trên địa bàn. Tiếp tục rà soát, nâng cao hơn nữa việc đôn đốc UBND các cấp và cơ quan liên quan nghiên cứu, giải quyết các kiến nghị của cử tri đảm bảo thực chất, định lượng, hiệu quả.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thùy Linh -

Vũ Hiếu