Hà Nội tích cực, đi đầu trong thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Chiều 24/5, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Phan Đình Trạc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội.

Đoàn kiểm tra đã nghe báo cáo, phát biểu, giải trình của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội về công tác phát hiện, xử lý nguồn tin tội phạm và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. Đoàn kiểm tra đánh giá về cơ bản, công tác chuẩn bị của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội đạt chất lượng yêu cầu nội dung đề ra của cuộc kiểm tra. Đoàn kiểm tra cũng đánh giá cao tinh thần chủ động của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội trong việc khẩn trương, tích cực, đi đầu trong thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngay sau Hội nghị Trung ương 5 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là “tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”. 

Kết luận buổi làm việc, Trưởng đoàn kiểm tra đã yêu cầu Ban Thường vụ Thành uỷ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các công việc để hoàn thành tốt kế hoạch của Đoàn kiểm tra.