Hà Nội thu hút gần 2,53 tỷ USD vốn FDI

Theo báo cáo thống kê 9 thángđầu năm 2023, Hà Nội đã thu hút ước đạt 2,53 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, tiếp tục dẫn đầu cả nước.

Trong 9 tháng, Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 2,53 tỷ USD, chiếm gần 12,5% tổng vốn đầu tư đăng ký. Nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung vẫn đang có dấu hiệu tăng. Việt Nam được đánh giá là điểm đến thu hút đầu tư khi có nhiều chính sách tốt, nhiều yếu tố thúc đẩy phát triển như nhân công, quỹ đất... Trong số 102 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 3,98 tỷ USD, chiếm hơn 19,7% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam