Hà Nội: Thanh tra điểm nóng "biệt phủ", chung cư mini không phép

Hà Nội lập đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra, xem xét trách nhiệm của UBND các xã Tiến Xuân, Thạch Hòa… (huyện Thạch Thất) - điểm “nóng” vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trong thời qua.

Đoàn thanh tra liên ngành gồm 17 thành viên. Trong đó, ông Nguyễn Kim Loan - Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn và các thành viên liên quan. Theo đó, Đoàn sẽ tiến hành thanh tra, xem xét trách nhiệm của UBND cấp xã, trách nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, công chức Địa chính, công chức Tư pháp hộ tịch và các cá nhân có liên quan trong việc kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, môi trường, khoáng sản tại các xã Tiến Xuân, Yên Bình, Thạch Hoà, Bình Yên, Tân Xã báo cáo đề xuất UBND huyện xử lý nghiêm minh, theo đúng quy định của pháp luật.