Hà Nội sẽ hỗ trợ 50% học phí trong năm học 2022 - 2023

Hà Nội sẽ hỗ trợ 50% học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn Thành phố năm học 2022 – 2023.

Thành phố Hà Nội cũng sẽ rà soát 100% đối tượng, mở rộng thành phần học sinh thuộc diện yếu thế, gia đình chính sách, gia đình khó khăn để thực hiện chính sách hỗ trợ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định. Dự kiến tổng mức ngân sách TP hỗ trợ năm học 2022 - 2023 khoảng 1.133 tỷ đồng.