Hà Nội sẽ chi hơn 1 nghìn tỷ đồng hỗ trợ học phí năm học 2022-2023

Hà Nội dự kiến chi khoảng 1.133 tỷ đồng hỗ trợ 50% học phí năm học 2022-2023 và mở rộng thành phần học sinh thuộc diện miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập. Đây là nội dung đáng chú ý được UBND thành phố Hà Nội cho biết trong cuộc Họp báo và thông tin báo chí thường kỳ tháng 8/2022 của UBND thành phố Hà Nội vừa được tổ chức chiều ngày 09/9.

Thông tin tại cuộc họp báo, đại diện Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cho biết, việc áp dụng học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ là việc bắt buộc thực hiện theo lộ trình, nhằm từng bước nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo. Tại thời điểm này, Hà Nội quy định theo mức sàn (là mức thấp nhất) của Nghị định 81, đồng thời dùng ngân sách Thành phố để bù đắp phần chênh lệch để phụ huynh sẽ không phải đóng góp.
Theo đó, Thành phố tiếp tục hỗ trợ 50% học phí cho cả năm học 2022-2023 như mức hỗ trợ năm học 2021-2022 và cho rà soát 100% đối tượng, mở rộng thành phần học sinh thuộc diện yếu thế, gia đình chính sách, gia đình khó khăn để hỗ trợ miễn, giảm học phí. Dự kiến tổng mức ngân sách thành phố hỗ trợ năm học 2022-2023 khoảng 1.133 tỷ đồng.

Văn Thắng