Hà Nội lấy ý kiến về diện tích chỗ ở để đăng ký thường trú, tối thiểu 8m2/người

Thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết quy định diện tích tối thiểu của chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ, trong thủ tục đăng ký thường trú trên địa bàn Thủ đô.

Theo dự thảo, hạn mức diện tích bình quân tối thiểu đối với nhà ở có nguồn gốc sở hữu nhà nước là 8m2/người. Đây là nhà do các cơ quan đơn vị bố trí phân phối, cho thuê trước đây hoặc có hợp đồng thuê nhà ở cũ do Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội (tức thuộc UBND TP Hà Nội).

Đối với nhóm nhà ở không có nguồn gốc sở hữu nhà nước, diện tích bình quân tối thiểu là 20m2, được tính theo diện tích sàn nhà cho một người thuê, mượn, ở nhờ.

Dự kiến, dự thảo Nghị quyết sẽ được xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 10 của HĐND TP Hà Nội vào ngày 5/12/2022.

Theo quy định tại khoản 2, Điều 5, Nghị định 62/2021/NĐ-CP quy định chi tiết về Luật Cư trú 2020, trường hợp công dân đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ (theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Luật Cư trú) phải có thêm giấy tờ, tài liệu chứng minh đủ diện tích nhà ở để đăng ký thường trú theo quy định.

Giấy tờ, tài liệu chứng minh đủ diện tích nhà ở để đăng ký thường trú gồm: Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở có thể hiện thông tin về diện tích nhà ở đang sử dụng hoặc xác nhận của UBND cấp xã, huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã về điều kiện diện tích bình quân bảo đảm theo quy định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Quang Trịnh