Hà Nội: Kiến nghị sửa đổi một số tiêu chí về phân loại đô thị

Cùng với quyết tâm lên quận, huyện Đông Anh phải tư duy trở thành thành phố tương lai để triển khai đầu tư một cách bài bản, căn cơ, bắt đầu từ quy hoạch, bảo đảm liên thông khi trở thành thành phố phía Bắc của Thủ đô Hà Nội.… đây là đề nghị của Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội tại buổi tiếp xúc với cử tri huyện Đông Anh ngày 27/6.

Bảy tỏ phấn khởi khi huyện Đông Anh là 1 trong 5 huyện được thành phố Hà Nội lựa chọn xây dựng huyện thành quận, song cử tri huyện Đông Anh mong muốn sự quan tâm tích cực hơn nữa của Quốc hội chính phủ, thành phố Hà Nội; đồng thời kiến nghị UBTVQH sửa đổi một số quy định của Nghị quyết số 1210 về phân loại đô thị và Nghị quyết 1211 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

Ông PHẠM TRỌNG LA, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội:Hiện nay Nghị quyết 1211 và 1210, trong xây dựng huyện thành quận, xã thành phường có phát sinh một số bất cập ví dụ như việc đảm bảo xây dựng đô thị có bản sắc văn hoá đặc trưng, tiêu chí đô thị xanh, đô thị sinh thái thì thì tiêu chí về giao thông, dân số, xây dựng khó có thể đảm bảo, do vậy kiến nghị Quốc hội điều chỉnh Nghị quyết 1210 và 1211”.

Ông ĐINH TIẾN DŨNG, Bí thư Thành uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội: Tiêu chí huyện lên quận theo Nghị quyết 1211, 1210 thì việc này thành phố đã biết, chúng tôi cũng đã kiến nghị với Chính phủ. Cùng với việc chúng ta lên quận thì phải nghĩ đến chuyện chúng ta là thành phố phía bắc sông Hồng trong tương lai, chúng ta phải làm theo hướng bài bản căn cơ, từ quy hoạch, liên thông với nhau phù hợp với nhau, hình thành thành phố trong tương lai”. 

Cùng với đó, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng đề nghị các địa phương tập trung rà soát, thực hiện nghiêm Nghị quyết của HĐND TP về thu hồi các dự án có sử dụng đất chậm tiến độ theo quy định; khai thác hiệu quả, từng bước khắc phục tình trạng lãng phí nguồn lực từ đất.

Thùy Linh