Hà Nội: Kiến nghị bổ sung quy định khởi tố hình sự với doanh nghiệp trốn đóng, nợ đọng Bảo hiểm Xã hội

Sáng 09/09, Đoàn giám sát của Ủy ban Xã hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Hoàng Mai làm Trưởng đoàn đã làm việc tại Ủy ban nhân dân quận Long Biên về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2016- 2021 và việc thực hiện các biện pháp cấp bách về y tế- xã hội trong phòng chống dịch Covid -19 theo tinh thần Nghị quyết 30 năm 2021 Quốc hội khóa XV.

Năm 2021, tình hình đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến công tác phát triển người tham gia BHXH của quận Long Biên, giảm hơn 700 người tham gia so với năm 2020, đồng thời số lượt người tham gia thanh toán chế độ BHXH một lần còn nhiều, năm 2021 là 1.361 người tăng gần gấp đôi năm 2016. Tình hình dịch Covid cũng ảnh hưởng đến công tác thu BHXH khi các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh dẫn đến nợ đọng, trốn đóng BHXH. Đa số doanh nghiệp nợ kéo dài thường không có khả năng thanh toán, thậm chí có chủ doanh nghiệp không khắc phục được nợ đọng BHXH đã bỏ trốn. Từ thực tế này, lãnh đạo quận kiến nghị cần có hướng dẫn xử lý cho vấn đề này, đặc biệt bổ sung các quy định khởi tố hình sự, cụ thể hóa hơn nữa đối với đơn vị nợ BHXH kéo dài không khắc phục sau thanh tra kiểm tra.

Những khó khăn vướng mắc và kiến nghị trên của quận đã được các thành viên đoàn giám chia sẻ và có nhiều trao đổi, góp ý về công tác triển khai thực hiện

Ông PHẠM TRỌNG NGHĨA, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội: "Năm 2021 có 1.361 đối tượng rút BHXH 1 lần, 99% là đối tượng dưới 20 năm, tỉ lệ tuổi dưới 35 tuổi là chủ yếu. Đây là vấn đề rất quan tâm, từ giờ đến cuối năm khả năng số lượng rút BHXH 1 lần còn cao hơn. Số rút chiếm hơn 1 nửa đối tượng đóng mới nên hết sức lưu ý do ảnh hưởng đến tạo việc làm".

Theo báo cáo của quận, số người tham gia bảo hiểm tự nguyện năm 2021 là 2.498 người tăng gần 3 lần so với năm 2018. Tuy nhiên theo các đại biểu con số này vẫn thấp so với tiềm năng của quận, cần tiếp tục rà soát để gia tăng số lượng người tham gia.

Ông ĐINH NGỌC QUÝ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội: " Lao động nhập cư có lớn không? Trong hơn 70 nghìn lao động có bóc tách được lao động nhập cư để đánh giá được mức độ tham gia"

Trước tình trạng doanh nghiệp cố tình vận dụng các khoản không phải đóng để trốn đóng BHXH dẫn đến mức tiền lương tham gia BHXH còn thấp hơn các khoản không phải đóng hoặc cố tình giao kết hợp đồng dịch vụ, khoán việc, cộng tác viên để không tham gia BHXH. Các đại biểu đề nghị cấp ủy chính quyền quận Long Biên có trách nhiệm hơn trong kiểm soát mức đóng nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH.

Sỹ Cường