Hà Nội kiểm định chất lượng hàng ngàn công trình kiến trúc, biệt thự cổ

UBND thành phố Hà Nội sẽ kiểm định chất lượng hàng ngàn biệt thự trên địa bàn, trong đó ưu tiên đánh giá 24 biệt thự có giá trị và 8 công trình kiến trúc thuộc sở hữu Nhà nước do thành phố quản lý, từ đó xác định mức độ xuống cấp, nguy hiểm để có giải pháp, phương án cải tạo, chỉnh trang biệt thự cũ và công trình kiến trúc khác tại khu vực nội đô.

Các biệt thự này được đánh giá xếp nhóm 1, nhóm 2 thuộc sở hữu nhà nước nằm trong danh mục biệt thự không được bán, hiện nhà nước quản lý, sử dụng; có giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc; đang sử dụng làm trụ sở, các đại sứ quán chưa được cải tạo, sửa chữa. Theo kế hoạch, việc kiểm định, đánh giá chất lượng chi tiết 24 biệt thự và 8 công trình kiến trúc phải thực hiện xong trước 30/9 năm nay. Đối với 1.192 biệt thự còn lại sẽ tiến hành khảo sát, đánh giá sơ bộ bằng phương pháp trực quan và chuyên gia, đưa ra đánh giá dựa trên các dấu hiệu bên ngoài của các kết cấu và phải hoàn thành xong trước ngày 30/6/2024.