Hà Nội giám sát chuyên đề về quản lý thoát nước và xử lý nước thải

Tại Hà Nội, nhiều dự án nhà máy xử lý nước thải không thể đi vào vận hành, nhiều nơi chưa xây dựng được hệ thống thu gom nước thải hoàn chỉnh nên việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường còn nhiều hạn chế. Ghi nhận thực tế tại buổi giám sát của hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tại huyện Hoài Đức vào ngày 26/8.

Huyện Hoài Đức là địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp, làng nghề và khu đô thị, tuy nhiên hiện chỉ có 9 cụm công nghiệp và một số tuyến đường hạ tầng khung được đầu tư xây dựng  hệ thống thoát nước mưa, hệ thống nước thải riêng theo quy hoạch. Trong 9 cụm công nghiệp, làng nghề mới chỉ có 3 cụm có quy hoạch trạm xử lý riêng trước khi xả ra môi trường, còn lại 17 xã, thị trấn chưa có hệ thống thu gom nước thải hoàn chỉnh nên chưa đạt hiệu quả xử lý. Hiện nhiều dự án như Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa, dự án nhà máy xử lý nước thải Vân Canh, dự án nhà máy xử lý nước thải Sơn Đồng khởi công xây dựng từ năm 2016, nhưng đến nay chưa thể vận hành do thiếu một số hạng mục để được cấp phép xả thải .

Đoàn giám sát chỉ rõ những bất cập trọng  thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường còn rất hạn chế. Tốc độ “ì ạch” của các dự án xử lý nước thải ảnh hưởng lớn đến môi trường cũng như cuộc sống của người dân. Đoàn giám sát đề nghị cần làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, nhanh chóng thống nhất giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp thiết này.

Bà PHÙNG THỊ HỒNG HÀ - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội: “Rà soát lại quy hoạch thoát nước, xác định mục tiêu cần điều chỉnh, tính toán nguồn lực hợp lý đẩy nhanh tiến độ các dự án.“

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục làm việc với Uỷ ban nhân dân thành phố và các sở, ngành, để sớm có giải pháp đẩy nhanh tiến độ các nhà máy xử lý nước thải trên địa bàn thành phố. 
 

Thực hiện : Hải Yến Như Huỳnh