Hà Nội: Gần 83.500 đơn vị chậm đóng bảo hiểm với số tiền hơn 5.380 tỷ đồng

Tính đến hết tháng 8/2023, toàn thành phố Hà Nội còn gần 83.500 đơn vị, doanh nghiệp chậm đóng BHXH, BHYT với số tiền hơn 5.380 tỷ đồng, bằng 8,37% số tiền cần thu, trong đó tỷ lệ nợ phải tính lãi bằng 2,87%.

Trong tổng số tiền BHXH đang bị “treo”, số tiền chậm đóng của các đơn vị, doanh nghiệp đã ngừng giao dịch lên tới hơn 1.711 tỷ đồng, bằng 31,8%. Số tiền chậm đóng của các đơn vị từ 12 tháng trở lên là 1.792 tỷ đồng, bằng 33,3% tổng số tiền chậm đóng. Đây là những khoản tiền khó thu hồi về quỹ BHXH, BHYT.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam