Hà Nội: Chỉ số bùng dịch sốt xuất huyết vượt ngưỡng

Kết quả giám sát tại Hà Nội cho thấy, chỉ số BI (chỉ số điều tra số dụng cụ chứa nước có loăng quăng, muỗi vằn) tại nhiều nơi vượt ngưỡng, có nơi cao gấp hơn 2 lần yếu tố nguy cơ bùng phát dịch…

Cụ thể, nếu điều tra ghi nhận chỉ số BI từ 30 trở lên, có nghĩa là tại cơ sở giám sát đang có yếu tố nguy cơ cao với khả năng dịch bệnh SXH có thể bùng phát. Riêng tại khu vực miền Bắc, chỉ số BI này quy định là từ 20 trở lên.