Hà Nam lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam tổ chức lấy ý kiến đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Đấu thầu (sửa đổi), đây là 2 dự án Luật Quan trọng sẽ được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Hội nghị ghi nhận các ý kiến đề xuất bổ sung vào Luật Đất đai( sửa đổi) các quy định về đất đối với các cơ sở tín ngưỡng; bổ sung chế tài xử lý những trường hợp không chấp hành phương án tập trung, tích tụ đất đai đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt; xem xét phân loại đất nông nghiệp phù hợp với thực tiễn để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển nông nghiệp hàng hóa, công nghệ cao; xem xét quy định bồi thường tái định cư; việc giải quyết khiếu nại, khiếu kiện về đất đai, cũng như quy định rõ quyền lợi của người dân trong các dự án; làm rõ thẩm quyền của HĐND tỉnh trong việc thực hiện thu hồi đất phục vụ các dự án phát triển KTXH.

Đối với dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi), hội nghị cũng ghi nhận nhiều ý kiến đề nghị quy định rõ hơn, chặt chẽ hơn việc chỉ định thầu; trách nhiệm của người có thẩm quyền quyết định chỉ định thầu; căn cứ lựa chọn nhà thầu; việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc. Việc đơn giản hóa quy trình, thủ tục thực hiện hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, cắt giảm thời gian, chi phí trong hoạt động đấu thầu, đặc biệt cần xem xét nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về đấu thầu; phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong hoạt động đấu thầu;

Thực tế cho thấy, qua quá trình triển khai thi hành các Luật đã bộc lộ nhiều vướng mắc, bất cập, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung, tạo ra các chính sách hoàn thiện hơn, vì lợi ích quốc gia, dân tộc nhưng cũng đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân và doanh nghiệp trong quá trình đổi mới, phát triển kinh tế. Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam ghi nhận, tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý vào dự thảo luật, tổng hợp ý kiến để báo cáo Quốc hội, làm căn cứ tham gia thảo luận tại tổ, tại hội trường.

Thực hiện : Bích Hạnh Lê Hòa Duy Hiếu