Gửi lời xin lỗi |Số 11|: Những đứa trẻ ở lại …

Khi thực hiện hành vi phạm tội, ánh sáng của lý trí đã bị che mờ bởi dục vọng về vật chất … Những hệ lụy, hậu quả phía sau cũng bị cuốn trôi bởi quyết tâm phạm tội đến cùng. Có phạm nhân biết việc làm của mình sẽ gây ra thất vọng cùng cực cho nạn nhân, cho người thân của họ nhưng bản thân lại không đủ sáng suốt để dừng tay.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Thực hiện : Lê Huy Khánh An