Góp ý Dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi): Giấy phép phân loại phim dễ tạo ra giấy phép con

Thảo luận tại hội trường, liên quan đến vấn đề cấp Giấy phép phân loại phim, thẩm định và phân loại phim, (Điều 27 và Điều 31) trong Dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi), nhiều ý kiến đề nghị cần cân nhắc về giá trị các giấy phép, vì phương thức phổ biến phim hiện rất đa dạng, khó kiểm soát.

Bà TRẦN THỊ THU ĐÔNG - ĐBQH tỉnh Bạc Liêu: “Cấp phép phân loại phim. 1 bộ phim, phim truyện đặc thù, được coi như gương mặt quảng bá. Cấp phép phân loại do cơ quan. Đề nghị cân nhắc giao cho UBND cấp tỉnh cấp phép mà k cần đáp ứng yêu cầu hiện nay chưa. Phân loại phim các địa phương đang gặp nhiều khó khăn, nhất là sau đại dịch vừa qua.”

Ông ĐINH NGỌC QUÝ -  ĐBQH tỉnh Gia Lai: “Giấy phép phân loại dẫn đến hiểu quy định về nội dung tạo ra các giấy phép con. Tỉnh A chiếu thì các tỉnh khác giá trị pháp lý như thế nào. Giải quyết thì nên cân nhắc về giá trị các giấy phép như thế nào, vì phương thức phổ biến phim hiện rất đa dạng, kiểm soát khó…”

Thay mặt cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho biết, thực hiện chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và căn cứ thực tế quản lý nhà nước trong lĩnh vực điện ảnh tại trung ương và địa phương, dự thảo Luật quy định phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy phép phân loại đối với phim Việt Nam do cơ sở điện ảnh của địa phương sản xuất; phim do cơ quan có thẩm quyền của địa phương giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu và đối với phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình nhập khẩu để phổ biến trong hệ thống rạp chiếu phim và địa điểm chiếu phim công cộng trên địa bàn quản lý. Đồng thời, tiếp thu ý kiến của đại biểu, dự thảo Luật được rà soát, lược bỏ quy định Giấy phép phân loại phim do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp có giá trị ngang nhau.

Ông NGUYỄN ĐẮC VINH - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục: “Quy định cho các UBND tỉnh chỉ dc phép phân loại trên địa bàn  ở nhiều tỉnh thì do Bộ cấp phép”

Bên cạnh đó cũng có ý kiến đề nghị thực hiện xã hội hóa, cấp phép cho một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thẩm định phim, cho phép các cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động truyền hình có thẩm quyền cấp phép, phân loại phim; cho phép Hiệp hội chuyên ngành tham gia hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước trong thẩm định phim./.

Thực hiện : Xuân Dần Phan Hằng