Góp ý dự án Luật Dầu khí (sửa đổi): Đề xuất đầu tư, mở rộng thêm mỏ khai thác có trữ lượng lớn

Chiều 07/7, Đoàn công tác của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm trưởng đoàn có buổi việc với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) và Liên doanh Dầu khí Việt - Nga Vietsovpetro để lắng nghe ý kiến kiến nghị của các đơn vị cho ý kiến Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XV.

Về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh 6 yêu cầu mà các đơn vị và thành viên đoàn công tác nêu ý kiến, trong đó, tăng cường tính minh bạch, hướng tới phát triển bền vững ngành dầu khí, đặc biệt trong điều kiện lợi thế cạnh tranh của nhiên liệu; đổi mới cách tiếp cận, bảo đảm Luật Dầu khí là luật chuyên ngành về đầu tư trong lĩnh vực dầu khí; xử lý, tháo gỡ những hạn chế, vướng mắc trong quy định của pháp luật về dầu khí; cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường thu hút nguồn lực từ các thành phần kinh tế; có cơ chế, chính sách đặc thù cho ngành dầu khí và quy định cụ thể trong Luật để thống nhất áp dụng; tạo điều kiện để khai thác tốt nhất tiềm năng dầu khí trong nước; Phát huy hiệu quả sử dụng nguồn khí tự nhiên và các dạng năng lượng mới trong lĩnh vực dầu khí, hướng tới thực hiện thành công các mục tiêu, định hướng theo Chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035,...

Tại buổi làm việc, các đơn vị đề xuất sớm đầu tư, mở rộng thêm mỏ có trữ lượng; tiếp tục hoàn thiện quy định về áp dụng Luật Dầu khí và các luật liên quan để tránh sự chồng chéo; bổ sung cơ chế ưu đãi; quy định cụ thể việc lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ, phục vụ hoạt động dầu khí theo quy định Luật Dầu khí và Hợp đồng dầu khí đảm bảo tính công bằng, cạnh tranh, minh bạch,...

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Kinh tế, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội tham gia, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các bộ, ngành có liên quan và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến, tiếp tục hoàn thiện các quy định của dự án Luật Dầu khí (sửa đổi), thực hiện các bước quy trình tiếp theo để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 4 vào tháng 10 tới./. 

Linh Có